Diecezja Warszawsko-Praska
Zanurzenie w Słowo – Światłość w ciemności świeci
24 lipca 2021 roku, Dom św. Faustyny, Ostrówek
Zapraszamy do Domu Św. Faustyny kobiety i mężczyzn,
którzy mają gotowość wejść w dialog ze Słowem Boga
i zakosztować Jego smaku.

Zanurzenie w Słowo: Światłość w ciemności świeci.
Sobota, 24 lipca, w godzinach: od 9.00 do 20.00.

Pośród rozmaitych wydarzeń życia zdarza nam się mieć poczucie totalnej ciemności i trwania w niezrozumiałym chaosie, czego nikt z nas nie lubi. W zaproponowanym dniu skupienia chcemy przyjść do Jezusa z tym, co dla nas obecnie trudne, by On rozjaśnił swoim światłem nasze ciemności. Chcemy dać szansę Słowu, które ma moc budować i stwarzać na nowo, wiedząc, że nowy porządek nie może się zdarzyć bez naszego zaangażowania. Dlatego zapraszamy, by ten dzień oddać do dyspozycji Bogu i nakłonić ucho w Jego stronę.

Na Zanurzeniu w Słowo obowiązuje ścisłe milczenie, czyli należy wyłączyć telefon i od porannego wprowadzenia do modlitwy, aż do wieczora nie należy z nikim rozmawiać. Jest to decyzja serca, by być całym oddanym w tym dniu dla Pana i Jego Słowa. Służy ono temu, by nasz słuch serca uwrażliwił się bardziej na mowę Boga w naszych sercach.

Naszej drodze będą towarzyszyły wprowadzania do poszczególnych momentów modlitwy, które wygłosi s. Rachela Waszkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. W rytm tego dnia są wpisane posiłki, czas na spacer, spowiedź, adoracja i Msza św.

Więcej informacji organizacyjnych i zapisy znajdują się na stronie Domu Św. Faustyny.

Serdecznie zapraszamy!
Dod. Joanna Solak 28.06.2021 o 11.08