diecezja.waw.pl/7575Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Zaproszenie do udziału w duchowych przygotowaniach do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej
3-11 września 2021 roku

Przewielebni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Wielkimi krokami zbliżamy się do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która będzie miała miejsce w niedzielę 12 września 2021 r. Zapewne wiele serc przepełnia radość, że zostaną oni zaliczeni w poczet błogosławionych.

Diecezja warszawsko-praska – ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 1992 r. – wyrosła z dziedzictwa archidiecezji warszawskiej, której pasterzem był Prymas Tysiąclecia. Wiele miejsc na terenie naszej diecezji związanych jest w różny sposób z osobą Księdza Prymasa. Najbardziej znana jest Choszczówka – miejsce jego pracy, modlitwy i wypoczynku. Wypada również wspomnieć: parafię Kamieńczyk, skąd pochodzą rodzice Prymasa, a także gdzie są groby jego przodków, dom Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Fiszorze, gdzie Prymas kilkakrotnie przebywał na wakacjach i spotykał się z kard. Karolem Wojtyłą oraz macierzysty dom Instytutu Prymasowskiego w Warszawie przy ul. Marsa. Szczególną spuścizną jego pasterskiej troski o wiernych są 24 parafie naszej diecezji, które erygował kard. Wyszyński. Nasza wspólnota diecezjalna jest więc szczególnie zobowiązana, aby wyrazić Bogu wdzięczność za życie i posługę Prymasa Tysiąclecia.

Chciałbym zatem – już dziś – poprosić Was o włączenie się w duchowe przygotowanie do uroczystości beatyfikacyjnej. Księży Proboszczów proszę zaś, aby w dniach od 3 do 11 września poprowadzili w swoich parafiach Nowennę, w której zawierzymy duchowe owoce beatyfikacji. W kolejne dni tej Nowenny będziemy z bp. Jackiem modlić się w różnych parafiach, które erygował kard. Wyszyński.

Na czas wakacyjnego wypoczynku z serca Wam błogosławię, zawierzając to, co przed nami Bożej Opatrzności.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Materiały do Nowenny zostaną dostarczone w najbliższym czasie.

Poniżej zamieszczony został wykaz parafii, w których Księża Biskupi celebrować będą Msze św. w ramach przeżywanej Nowenny:

Zainteresowanych zapraszamy na strony Instytutu Prymasowskiego, gdzie wśród wielu zdjęć można znaleźć piękne fotografie z wakacji Kardynała Prymasa w Fiszorze k. Niegowa (u Sióstr Samarytanek) lub nie mniej ciekawe z pobytów w Choszczówce i wiele innych.

Ks. Macie Radzikowski
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Warszawsko-Praskiej

Dokument został dodany dnia 21.07.2021 o 14.26, ostatnio aktualizowany 11.08.2021 o 12.48