Diecezja Warszawsko-Praska
Odprawy katechetyczne 2021 (foto, video)
30-31 sierpnia 2021 roku, bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

- Pan nas posyła do zadań, nad którymi On czuwa. Niech to nas podnosi na duchu i uskrzydla - mówił biskup Romuald Kamiński do katechetów zebranych w katedrze warszawsko-praskiej. W dniach 30-31 sierpnia odbyły się odprawy katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym.

W homilii, wygłoszonej pierwszego dnia odpraw, pasterz diecezji warszawsko-praskiej podkreślał, że w codziennej pracy powinniśmy czuć się współpracownikami Pana Boga.

Ruszymy wszyscy do podjęcia bardzo ważnych i trudnych zadań. Jeśli będziemy musieli zmierzyć się z czymś trudnym, nieprzyjemnym, być może napełniającym nas lękiem, to musimy uświadomić sobie, że jesteśmy współpracownikami Pana Boga. To jest fundament. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. To trzeba sobie ciągle powtarzać. My nie idziemy wykonywać jakieś swoje zadania, załatwiać swoje sprawy. Pan nas posyła do zadań, nad którymi On czuwa. Niech to nas podnosi na duchu i uskrzydla. Niech ciągle żyje w nas ta świadomość, że skoro Pan nas wzywa, to posyła nas do wielkich rzeczy - mówił biskup Romuald Kamiński podczas Mszy Świętej z udziałem katechetów. 30 i 31 sierpnia w katedrze warszawsko-praskiej odbyły się odprawy katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym.

Po Mszy Świętej wykład pt. „Stefan Kardynał Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka – dwie drogi Kościoła, które łączy służba Bogu i człowiekowi" wygłosił ksiądz dr. Andrzej Gałka - kapłan Archidiecezji Warszawskiej, rektor kościoła św. Marcina w Warszawie, krajowy duszpasterz osób niewidomych, kapelan warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz historyk Kościoła.

W imieniu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty głos zabrała Krystyna Mucha, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego.

Podczas spotkania swoje słowo do nauczycieli religii skierował również biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski, który mówił między innymi o zmianach w systemie edukacji dotyczących możliwości wyboru między nauką religii i etyki.

Ważne dla nauczycieli religii informacje przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego omówili dyrektorzy Wydziału Nauki Katolickiej DW-P.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem na nowy rok pracy.

Zdjęcia z odprawy katechetycznej można zobaczyć tutaj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czcigodni Księża Proboszczowie, Wikariusze, Siostry zakonne i Katecheci świeccy,

Wielebnych Księży Proboszczów, Katechetów duchownych, zakonnych i świeckich zapraszamy 30 lub 31 sierpnia na odprawę katechetyczną.

Spotkanie będzie miało miejsce w Katedrze - rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 9.30 (kapłani, którzy chcą dołączyć do koncelebry proszeni są o zabranie alby, paska i białej stuły.)

W programie:

  • Wykład: ks. dr. Andrzeja Gałki - kapłana Archidiecezji Warszawskiej, rektora kościoła św. Marcina w Warszawie, krajowego duszpasterza osób niewidomych, kapelana warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, historyka Kościoła.

Temat: „Stefan Kardynał Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka – dwie drogi Kościoła, które łączy służba Bogu i człowiekowi"

  • Słowo Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Ogłoszenia Wydziału Nauki Katolickiej
  • Słowo podsumowujące biskupa Romualda Kamińskiego
  • Błogosławieństwo na nowy rok pracy.

Ze względu na obostrzenia epidemiczne prosimy o przybycie i uczestniczenie w spotkaniu w maseczkach.

Prosimy o punktualne przybycie i zarezerwowanie ok. 2,5h.

Podręczniki będą dostępne w auli kurialnej.

Wydział Nauki Katolickiej

Dod. Jakub Troszyński 23.08.2021 o 12.59, akt. 31.08.2021 o 18.50