Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat ws. Dnia Solidarności z Afgańczykami w diecezji warszawsko-praskiej
26 września 2021 roku ZAMIAST 5 września

Wielebni Księża,

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski - abp Stanisław Gądecki ogłosił niedzielę 5 września Dniem Solidarności z Afgańczykami. W skierowanym do wiernych komunikacie napisał:

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w Afganistanie, związanych ze zmianą władzy.

Wiele tysięcy Afgańczyków ratuje swoje życie i zdrowie ucieczką z kraju, szukając pomocy we wspólnocie międzynarodowej.

Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by „modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”, zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu.

W związku z powyższym, ogłaszam niedzielę 5 września br. „Dniem Solidarności z Afgańczykami”. /…/

Apeluję, aby w niedzielę 5 września, w każdym kościele i kaplicy w Polsce w czasie modlitwy powszechnej prosić Boga o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków, a po Mszach Świętych zorganizować kwestę na ich rzecz.

Ze względu na zaplanowaną wcześniej na ten dzień zbiórkę do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny w naszej diecezji, zbiórka na pomoc dla uchodźców z Afganistanu została przełożona na niedzielę 26 września br. Jest ona jest obchodzona jako Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zebrane środki materialne należy niezwłocznie wpłacić do Wydziału Finansowego Kurii Warszawsko-Praskiej.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 2.09.2021 o 10.39, akt. 3.09.2021 o 9.48