Diecezja Warszawsko-Praska
Siostry Uczennice Krzyża zapraszają na wieczór uwielbienia
26 września 2021 roku, ul. Wileńska 69

Siostry Uczennice Krzyża zapraszają na Uwielbienie, którego gościem będzie S. Nulla – doświadczyła ona uzdrowienia za przyczyną bł. Stefana Wyszyńskiego; zostało ono uznane za cudowne i stało się podstawą wyniesienia Prymasa Tysiąclecia do chwały ołtarzy.

26 września, niedziela,
godz. 19.30,
Parafia Matki Bożej z Lourdes,
ul. Wileńska 69.

Dod. Joanna Solak 15.09.2021 o 9.47