Diecezja Warszawsko-Praska
Niedziela statystyczna 2021
26 września 2021 roku - termin składania ankiet: 31 października

Wielebni Księża Proboszczowie,

Nieco wcześniej niż było to praktykowane dotychczas, już 26września, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, we wszystkich parafiach winno odbyć się doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantescommunicantes).

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy uwagę, że druga strona ankiety statystycznej jest co roku inna - bieżąca dotyczy zabytków nieruchomych w parafiach.

Prosimy o sprawdzenie aktualności posiadanego egzemplarza ankiety. Ankietę można także pobrać w wersji elektronicznej - formaty pdf i docx stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Wypełnione ankiety należy najpóźniej do końca października przekazać do Kurii Biskupiej w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres: kuria@diecezja.waw.pl (po tym terminie lista Parafii zalegających ze zwrotem danych zostanie podobnie jak w latach ubiegłych upubliczniona).

Ankiet nie należy wysyłać do Instytutu Statystyki Kościoła - Diecezja zobowiązana jest uczynić to zbiorczo.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 15.09.2021 o 11.04, akt. 11.10.2021 o 9.34