Diecezja Warszawsko-Praska
Odstąpienie przez Parafię od zakupu energii od innogy Polska- PILNE

Wielebni Księża,

Nawiązując do informacji Nowe ceny energii elektrycznej na lata 2022-2023 (patrz: zakładka kapłańska) prosimy Księży Proboszczów Parafii, które zdecydowały się na odstąpienie od dotychczasowej umowy i wyjście z grupy zakupowej o wypełnienie załączonego wypowiedzenia i jak najszybsze dostarczenie podpisanego oryginału do Kurii Biskupiej.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Stanisław Markowski
Ekonom

Dod. Joanna Solak 7.10.2021 o 14.04