Diecezja Warszawsko-Praska
Cykl warsztatów „Posynodalna Szkoła Lidera 2”
Od 27 listopada 2021 roku, sala duszpasterstwa młodzieży przy ul. Floriańskiej 3

Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na cykl warsztatów „Posynodalna Szkoła Lidera 2”. Zaproszenie kierujemy do młodzieży od 18. roku życia, która pomaga i chce pomagać w duszpasterstwie młodzieży w swoich parafiach i na terenie naszej diecezji. Liczba miejsc ograniczona, a nasze spotkania odbywają się przy ul. Floriańska 3 w Sali Duszpasterstwa Młodzieży.

Zgłoszenia proszę kierować na adres mail: sekretariat@sdm.waw.pl

  • Cz.1 – Podstawa, to właściwe zasady i przekonania, czyli jak nabrać nawyków, które kształtują, a nie niszczą? - Warsztat rozpoczyna cykl 4 spotkań, które mają dać zarówno świadomość jak i umiejętność skutecznego działania. Bardzo często nasze pomysły są bowiem dobre, mamy wizję i chęć do działania, kiedy jednak przychodzi moment zrealizowania tych równych inicjatyw, zaczynamy tracić energię i czujemy, że może lepiej będzie odpuścić i zrezygnować. W czasie tego spotkania, chcemy mocno przyjrzeć się swoim przekonaniom i nawykom. Te elementy wymagają bowiem spełnienia co najmniej trzech warunków: chęci – rozumianych jako decyzja, wiedzy – jak to tego dokonać i nabycia umiejętności – czyli ćwiczenia w praktyce. Jeśli zabraknie któregoś z tych trzech warunków nie dokona się trwała zmiana. Może być też tak, że się bardzo staramy, że wkładamy mnóstwo energii i wręcz spalamy się w realizowaniu swoich pomysłów, ale nie jesteśmy zadowoleni z efektów. Warto się temu przyjrzeć i zobaczyć gdzie potrzebna jest zmiana. Naszą pracę będziemy także starali się przekierowywać na zaangażowanie w Duszpasterstwo Młodzieży. Bez zweryfikowania wspólnych przekonań nie zbudujemy strategii działania, która będzie służyć całej wspólnocie (w poszczególnych regionach, a nawet parafiach). Zapraszamy chętne osoby, które tym spotkaniem rozpoczną cykl pracy nad kształtem Duszpasterstwa Młodzieży i budowania struktur. Godziny: 10:00-16:00 – z przerwą na obiad.
  • Cz.2 – Zmiany i rozwój zaczynaj od siebie, czyli o tym jak osiągnąć zwycięstwo w umiejętności zarządzania sobą i dążeniu do obranego celu?
  • Cz.3 – Ruszaj w świat, czyli naucz się słuchać i rozumieć, a potem dąż do synergii.
  • Cz.4 – Twoja regeneracja, czyli dbaj o siebie i rozwijaj wiarę, nadzieję i miłość.
Start od 27 listopada. Ilość osób: max 40. Spotkania średnio co miesiąc.
Dod. Jakub Troszyński 3.11.2021 o 14.20, akt. 3.11.2021 o 14.20