Diecezja Warszawsko-Praska
Jubileusz stulecia warszawskiej Prowincji Sióstr Felicjanek (foto, retransmisja Mszy św.)
2 stycznia 2022 roku, bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

Biskup Romuald Kamiński przewodniczył 2 stycznia 2022 r. Mszy Świętej dziękczynnej rozpoczynającej Rok Jubileuszowy warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.

fot. Jakub Troszyński

Liturgii towarzyszył Chór „Cantores Reginae Poloniae” powstały w 1979 roku przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku – Kresach. Jego założycielką była organistka Siostra Maria Benigna Racka (CSSF).

Na rozpoczęcie modlitwy Ordynariusz Warszawsko-Praski powitał i pozdrowił wszystkie siostry felicjanki:

Drodzy Siostry i Bracia, sprowadza nas dzisiaj jubileusz warszawskiej prowincji sióstr felicjanek - prowincji, która swoją historię pisze pod patronatem Matki Bożej Królowej Polski. Naszą myślą biegniemy, o czym będzie jeszcze mowa, do początku zarówno zgromadzenia, jak i prowincji i dziękujemy dzisiaj Bogu z całego serca za jego wielką dobroć okazaną w tych licznych powołaniach, jakie na przestrzeni tego stulecia tylko w prowincji warszawskiej okazały się błogosławione. Ale przecież radość jednej prowincji nie ogranicza się do niej samej, to też pozdrawiamy z tego miejsca wszystkie polskie prowincje, i macierzystą krakowską, i przemyską, ale także wiemy że z Krakowa felicjanki rozeszły się na cały świat. Także niech czują z nami więź i serdeczne pozdrowienia wszystkie felicjanki na całym świecie, bo radość jednej felicjanki jest radością całej wspólnoty, całego zgromadzenia.

W homilii nawiązując do Listu św. Pawła do Efezjan wskazał na dziecięctwo Boże jako element niezbędny przy dziękczynieniu Bogu:

Tylu ludzi przejdzie przez tę ziemię, a nie powtórzy się drugie takie samo powołanie. My myślimy, że one są takie same albo bardzo podobne, ale każdego z nas prowadzi Bóg osobistą drogą i to jest powód do tego, żebyśmy Boga uwielbiali, bo to świadczy o tym z jaką starannością pochyla się nad każdym z nas.

Święty Paweł w Liście do Efezjan mówi nam o dziecięctwie Bożym - kim my jesteśmy. Czcigodne siostry – wcale nie jest przypadkowy ten tekst – on może posłużyć na cały wasz rok jako tekst fundamentalny, ponieważ to co zechcecie robić najczęściej w roku jubileuszowym to szczerze Bogu dziękować - za wybraństwo, za tego rodzaju powołanie, za wszystkie zadania, które przed wami postawił. Nie da się tego zrealizować jeśli nie wejdzie się, nie zrozumie i nie zaakceptuje tego właśnie, co jest powołaniem do dziecięctwa Bożego.

Retransmisja Mszy Świętej:

Więcej zdjęć tutaj.

W niedzielę 2 stycznia 2022 r. w katedrze św. Floriana o godz. 12.30 bp Romuald Kamiński będzie przewodniczył dziękczynnej Eucharystii rozpoczynającej Rok Jubileuszowy warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Kwadrans wcześniej zostanie przedstawiony rys historyczny wprowadzający w dziękczynną liturgię.

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) zostało założone przez bł. Marię Angelę Truszkowską w Warszawie 21 listopada 1855 roku, jako odpowiedź na wołanie najbardziej potrzebujących. Założycielka i pierwsze siostry, formowane w duchu ideałów św. Franciszka pod duchowym kierownictwem bł. Honorata Koźmińskiego, od początku pragnęły, by przez ich posługę Bóg był bardziej znany, kochany i wielbiony. Po kasacie w 1864 r. Zgromadzenie odrodziło się w Krakowie i dynamicznie rozwijało się w Galicji, a także wśród amerykańskiej Polonii.

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, dnia 4 października 1922 r., została erygowana trzecia w Polsce prowincja Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej – obecnie Matki Bożej Królowej Polski z główną siedzibą na Wawerskich Glinkach, obecnie Marysin Wawerski, jako wotum wdzięczności za powrót felicjanek do Warszawy i przywrócenie Ojczyźnie niepodległości. W roku 2022 mija 100 lat od erygowania Prowincji.

Dod. Jakub Troszyński 28.12.2021 o 13.44, akt. 3.01.2022 o 11.11