Diecezja Warszawsko-Praska
Sprawozdania za rok 2021
Termin realizacji: 31 stycznia 2022 roku

Wielebni Księża Proboszczowie,

Przypominamy Wielebnym Księżom Proboszczom o obowiązku złożenia corocznych sprawozdań duszpasterskich i finansowych.

Proszę o dotrzymanie terminu 31 stycznia 2022 roku – na bazie sprawozdań parafialnych przygotowywane jest sprawozdanie diecezjalne dla Stolicy Apostolskiej.

Prosimy o przekazanie sprawozdań drogą elektroniczną na adres: kuria.kancelaria@gmail.com

Zwracamy uwagę Wielebnych Księży, że zmieniły się sprawozdania duszpasterskie dekanalne i parafialne. Wszystkie druki do pobrania z załączników.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 12.01.2022 o 10.47, akt. 17.01.2022 o 10.42