Diecezja Warszawsko-Praska
Spotkanie przewodniczących synodalnych zespołów parafialnych (foto)
15 stycznia 2022 roku, sala kurialna

Synodalność, wyzwania Kościoła lokalnego i sytuacja w parafiach były głównymi tematami spotkania koordynatorów Synodalnych Zespołów Parafialnych z Diecezjalnym Zespołem Synodalnym. W spotkaniu wzięło udział około 150 osób. Konferencję pt. Dlaczego Synod i czym w ogóle jest synodalność? wygłosił biskup pomocniczy diecezji Jacek Grzybowski.

Po konferencji wszyscy uczestnicy pracowali w grupach, dzieląc się dotychczasowymi efektami parafialnych prac i wskazując na trudności oraz wyzwania diecezjalnego etapu Synodu. Każda z grup złożyła sprawozdanie z dyskusji i wniosków, jakie zostały sformułowane. W najbliższym czasie będą one przedstawione na stronie internetowej diecezji.

Fotorelacja ze spotkania znajduje się tutaj.

Relacja Radia Warszawa ze spotkania:

Dlaczego Synod i czym jest synodalność? Pod takim hasłem biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski wygłosił konferencję podczas spotkania koordynatorów parafialnych zespołów synodalnych.

Biskup pomocniczy Jacek Grzybowski wyjaśnił podstawowe pojęcia związane z Synodem oraz wskazał problemy, z jakimi mierzy się wspólnota Kościoła. Przytaczał i omawiał słowa papieża Franciszka, z którego inicjatywy rozpoczął się Synod.

– „Droga synodalna jest drogą, której Duch Święty pragnie dla Kościoła w nowym tysiącleciu.” Są to bardzo ważne i mocne słowa, które wypowiada sam papież Franciszek, głowa Kościoła katolickiego. Jest to zgromadzenie biskupów, kardynałów, świeckich z całego świata po to, aby rozeznawać, wzrastać i rozwijać się, stawiając po drodze nowe pytania, na które należy odpowiedzieć – wyjaśnia biskup pomocniczy.

Biskup Grzybowski wymienił kwestie, które według papieża Franciszka podlegają głębokiemu dialogowi i wymagają konkretnej zmiany. To m.in. potrzeba nawrócenia pastoralnego czy świadoma edukacja młodzieży.

– Chodzi o to, żeby żyć i odczuwać z Kościołem i w Kościele. Co w licznych sytuacjach będzie także powodem cierpienia w Kościele oraz cierpienia z powodu Kościoła. Kościół powszechny żyje w Kościołach partykularnych i z nich się składa. Papież myśli globalnie, ale my mamy skupić się na pracy wśród naszych wspólnot. Naprawdę, sytuacja w polskim Kościele jest wyjątkowa, inna niż w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Ameryce Północnej. Dlatego też musimy zastanawiać się synodalnie nad tym, jakie są wyzwania naszego czasu, naszej wspólnoty i naszego regionu – zaznacza biskup Grzybowski.

Przypominamy, w Kościele powszechnym trwa Synod o synodalności. Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wszystkich wierzących. Ma to być przestrzeń do podjęcia dialogu na temat zmian w Kościele.

Sposobem na czynne włączenie się w dyskusje synodalne jest m.in. wypełnienie ankiety. Można ją wypełnić zarówno indywidualnie (jawnie bądź anonimowo) jak i wraz ze swoją wspólnotą działającą przy parafii lub wspólnotą o charakterze diecezjalnym.

PROGRAM

Drodzy koordynatorzy Parafialnych Zespołu Synodalnych,

Na samym początku z całego serca gratulujemy Wam tego wyróżnienia i pragniemy życzyć owocnej i ofiarnej posługi na rzecz wspólnoty Kościoła w tym pięknym i ważnym dziele Synodu o synodalności. Jak powiedział Papież Franciszek „Właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”.

Chcąc trwać w jedności tego błogosławionego czasu, pragniemy zaprosić Was na spotkanie Przewodniczących Zespołów Parafialnych z udziałem Diecezjalnego Zespołu Synodalnego.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 15 stycznia, w Sali kurialnej przy ulicy Floriańskiej 3 w Warszawie.

Plan spotkania:

  • 10.00 – Rozpoczęcie spotkania, powitanie, modlitwa synodalna
  • 10.15 – Wprowadzenie – ks. prałat Andrzej Kuflikowski i p. Ewa Grąbczewska
  • 10.30 – Konferencja: J. Ek. Bp. Jacek Grzybowski – Dlaczego Synod i czym w ogóle jest synodalność?
  • 11.30 – Przerwa – poczęstunek, kawa, herbata
  • 11.45 – Pytania do dzielenia i spotkanie w grupach
  • 12.15 – Przedstawienie wniosków z grup (moderacja – ks. Rafał Jabłkowski)
  • 13.00 – Ogłoszenia, modlitwa za zakończenie.

Jeśli ktoś z Was nie mógłby uczestniczyć w spotkaniu, prosimy, abyście wydelegowali zastępstwo.

Zapraszamy serdecznie i życzymy w Nowym Roku 2022 wielu łask Bożych.

Z darem modlitwy

Diecezjalny Zespół Synodalny

Dod. Jakub Troszyński 13.01.2022 o 9.54, akt. 18.01.2022 o 14.32