Diecezja Warszawsko-Praska
Diecezjalna Komisja Liturgiczna rozpoczęła prace
13 stycznia 2021 roku

Informujemy, że dzisiaj rozpoczęła swoją działalność Diecezjalna Komisja Liturgiczna, powołana do istnienia przez biskupa Romualda Kamińskiego. Komisja jest organem doradczym Biskupa Warszawsko-Praskiego w sprawach dotyczących liturgii na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Jej celem jest pomaganie w szerzeniu i umacnianiu życia liturgicznego oraz w podnoszeniu poziomu sprawowania liturgii w diecezji, wydawanie opinii w sprawach liturgicznych, przyczynianie się do wychowania liturgicznego oraz odpowiedniego formowania duchowieństwa i wiernych oraz pomaganie w rozwijaniu wszelkich form duszpasterstwa liturgicznego.

Przewodniczącym komisji został ks. Paweł Cieślik, wykładowca liturgiki w naszym seminarium duchownym i duszpasterz akademicki, a ponadto w skład komisji wchodzą: ks. Dariusz Marczak, proboszcz parafii p.w. św. Hieronima w Starej Miłosnej i ks. Tomasz Kalinowski – ceremoniarz diecezjalny.

W razie wszelkich pytań, sugestii i wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z członkami komisji lub pisząc na adres: dkl@wierzymy.pl.

Polecajmy działalność komisji i wszelką troskę o liturgię w naszej diecezji Matce Bożej Zwycięskiej. Niech Ta, która poczęła i zrodziła Syna Bożego uczy nas jak godnie i z zachwytem celebrować misterium Jezusa Chrystusa, które uobecnia się w liturgicznych czynnościach Kościoła.

ks. Paweł Cieślik
przewodniczący Diecezjalnej Komisji Liturgicznej

Dod. Jakub Troszyński 13.01.2022 o 17.03, akt. 13.01.2022 o 17.21