Diecezja Warszawsko-Praska
Dziękczynienie za kanonizację
Dnia 30 listopada 2003 w Katedrze dziękowaliśmy za nowych Świętych

Na uroczystej Mszy Św. dziękczynnej za kanonizację: Bp. Daniela Comboniego, O. Arnolda Janssena i O. Józefa Freinademetza, sprawowanej przez około 50 kapłanów – głównie Kombonianów i Werbistów - pod przewodnictwem Bp. Kazimierza Romaniuka zgromadzili się w naszej Katedrze liczni wierni oraz przedstawiciele Zgromadzeń założonych przez nowych Świętych – głównie Siostry Służebnice Ducha Świętego (pracujące między innymi w Sulejówku) oraz Siostry Misjonarki Kombonianki. Były także przedstawicielki Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.

W homilii Ordynariusz Ełcki, Bp. Jerzy Mazur wywodzący się ze Zgromadzenia Księży Werbistów, przypomniał sylwetki Świętych i zachęcił zebranych do naśladowania ich zapału misyjnego.

Jako że dziękowaliśmy Bogu osoby, które poświęciły się pracy misyjnej, nie zabrakło w Katedrze przedstawicieli różnych ras i kontynentów. Liturgia rangą przypominała tę z Placu Św. Piotra na Watykanie celebrowaną w dniu 5 października – każdy z wiernych otrzymał okolicznościową książeczkę z życiorysami i podobiznami Świętych oraz kompletnymi tekstami Mszy Świętej.

Uroczystość od strony muzycznej oprawiła Capella Gedanensis.

Ks. Wojciech Lipka
Dod. Ks. Wojciech Lipka 30.11.2003 o 22.26