DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
2017/18: Peregrynacja Obrazu MB Jasnogórskiej