Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Gołębiewski Jerzy
Zwiastowania NMP, Ojrzanów, AW
02 czerwca 1985 r., Kard. Józef Glemp, AW
23 kwietnia
magister, AKW, Stary Testament, 1985
studia doktoranckie, Gregoriana, teologia duchowości, 10.06.1987 –19.08.1991
licencjat, Gregoriana, teologia duchowości, 1989
doktor, Gregoriana, teologia duchowości, 24.06.1991
wikariusz, Św. Jakuba Ap., Krzemienica, Diec. Łowicka, 03.06.1985 – 04.04.1986
wikariusz, Św. Katarzyny DM, Rzeczyca, Diec. Łowicka, 04.04.1986 –10.06.1987
notariusz, Kuria Metropolitalna Warszawska, 19.08.1991– 30.04.1992
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
notariusz, Kuria Diecezjalna, 01.05.1992 –16.12.2006
dyrektor, Wydział Sakramentalny Kurii DW-P, od 04.05.1992
cenzor publikacji religijnych, od 27.06.1992
członek, Zespół Redagujący Wiadomości Warszawsko-Praskie, od 01.09.1992
spowiednik, Siostry Loretanki (Praga), 26.11.1993 –1996
przewodniczący, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, 1994 – 2010
wykładowca, AKW, teologia duchowości, 1994 – 2010
adiunkt, AKW, 1994 – 2010
dyrektor, DKE im. Kard. Kakowskiego, 29.06.1996 –16.12.2006
dyrektor, DDKE, 29.06.1996 – 29.06.2002
wykładowca, WSD DW-P, wprowadzenie w chrześcijaństwo i nowe ruchy religijne, teologia życia konsekrowanego, 01.10.2000 – 30.06.2010
wikariusz biskupi ds. sakramentalnych, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Kuria Diecezjalna, od 29.05.2005
członek z urzędu, Kolegium Konsultorów, od 29.05.2005
członek z urzędu, Rada kapłańska, 29.09.2005 – 08.12.2017
rektor, Kościół drewniany pw. Św. Wincentego à Paulo (Cmentarz Bródzieński), od 19.12.2006
dyrektor, Cmentarz Bródzieński, od 19.12.2006
członek, Komisja ds. studiów, 04.12.2008 – 24.02.2014
członek, Podkomisja KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, od 2011
członek, Rada ds. Ekonomicznych, od 16.05.2013
członek z urzędu, Rada kapłańska, od 18.04.2018
członek z nominacji, Rada ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, od 19.12.2019
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 25.03.2004
kanonik honorowy, Kapituła Katedralna, 14.06.2005 – 24.12.2010
Kapelan honorowy Jego Świątobliwości, 15.04.2008
kanonik gremialny, Kapituła Katedralna, 24.12.2010 – 24.12.2014
prałat, Kapituła Katedralna, od 24.12.2014