DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Protaś Piotr
Św. Jana Chrzciciela, Parczew, Diec. Siedlecka
01 czerwca 2013 r., Abp Henryk Hoser SAC
29 czerwca
magister, PWTW, prawo kanoniczne, 2013
wikariusz, MB Częstochowskiej, Zielonka, od 01.09.2013