DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Rasztawicki Leszek Jacek
30 maja 1998 r., Bp Kazimierz Romaniuk
03 czerwca
magister, PWTW, teologia biblijna, 1998
licencjat, PWTW, teologia biblijna, 1999
studia doktoranckie, Instytut Nauk Biblijnych, KUL, teologia biblijna, 19.08.2000 – 01.07.2005
licencjat, KUL, teologia biblijna, 2003
doktor, KUL, teologia biblijna, 2005
studia podyplomowe, Biblicum, nauki biblijne, 19.08.2008 – 30.06.2012
studia podyplomowe, Uniwersytet Hebrajski (Jerozolima), nauki biblijne, 01.10.2009 – 31.01.2010
licencjat, Biblicum, nauki biblijne, 2012
wikariusz, MB Nieustającej Pomocy, Duczki, 26.06.1998 –19.08.2000
wikariusz, Św. Wincentego à Paulo, Otwock, 01.07.2005 – 30.06.2008
wikariusz, Św. Ap. Jana i Pawła, Warszawa-Gocław, 08.09.2012 –10.09.2014
wykładowca, WSD DW-P, Nowy Testament, 01.10.2005 – 30.06.2008
notariusz, Wydział Sakramentalny Kurii DW-P, 01.11.2013 –10.09.2014