Diecezja Warszawsko-Praska
Redakcja
Jakub Troszyński, teksty i zdjęcia
Joanna Solak, teksty
Ks. Wojciech Lipka, dane informacyjne
Ks. Adam Banaszek, opieka techniczna