DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Redakcja
Marcin Tafejko, teksty i zdjęcia
Joanna Solak, teksty
Joanna Ślusarek, teksty i zdjęcia
Ks. Wojciech Lipka, dane informacyjne
Ks. Adam Banaszek, opieka techniczna